Chci odejít ze 7Call. Co mám pro to udělat?

Pokud chcete z naší sítě odejít, je postup pro odchod následující:

  1. Sepište na papír žádost o odchod ze sítě 7Call.
  2. Veškeré podstatné body jsou:

Výpověď smlouvy nebo jednotlivé služby musí být podána oprávněnou osobou a musí obsahovat takové údaje, aby z ní bylo zřejmé, kdo výpověď podává a čeho se výpověď týká. Výpověď musí být zaslána poštou. Údaji pro výpověď služby jsou zejména:

1. obchodní firma nebo jméno a příjmení

2. sídlo nebo trvalé bydliště (pobyt)

3. IČ/Rodné číslo

4. Datum narození účastníka

5. číslo ukončované smlouvy popř. telefonní číslo

Dopis s ukončením služeb nám pošlete doporučeně na adresu:

Mgr. Radek Vymazal

Čs.arm.sboru 92/35,

798 11 Prostějov

V případě, že chcete zachovat své tel. číslo, tak je potřeba postupovat následujícícm způsobem:

 Zadejte dodatečně požadavek pro vygenerování ČVOP pro Vaše číslo na tuto adresu 

Kdy mi dorazí ČVOP?

ČVOP dorazí dle našich VOP:

Výpovědí ze strany účastníka nebo poskytovatele z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu; výpovědní
lhůta činí 1 (jeden) měsíc a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé
smluvní straně, následující měsíc  po měsící podání od dne prvního v dalším měsíci.

 Tedy podám-li žádost k ukončení služeb v libovolném dni v měsící září, tak ČVOP dorazí 01. listopadu. ČVOP je zadán do systému v průběhu října a 01 listopad je den, kdy dorazí SMS s ČVOPem a také e-mail. Současně 01.den v listopadu je datum odchodu jinam.

Pokud je poslána žádost v průběhu zaří na ukončení SIM, tak SIM je terminována ke dni 01. listopadu také.